Stödförklaring till Ukraina mot rysk aggression

Stödförklaring till Ukraina mot rysk aggression

Biljettställ med Ukraina

Vi, undertecknad, som representerar https://se.aticket.eu:s kollektiva röst, förklarar härmed vårt orubbliga stöd för Ukrainas folk i deras modiga ansträngningar att försvara deras suveränitet och oberoende mot rysk aggression.

På https://se.aticket.eu tror vi stenhårt på principerna om fred, rättvisa och nationers rätt att bestämma sina egna öden utan yttre inblandning. Den nuvarande krisen i Ukraina är ett starkt brott mot dessa principer, och vi står i solidaritet med det ukrainska folket när de står inför utmaningarna från rysk aggression.

Vi fördömer varje form av aggression som hotar stabiliteten och freden i regionen, och vi uttrycker vår djupa oro för välbefinnandet för de ukrainska medborgare som påverkas av konflikten. Det är vår uppriktiga förhoppning att en fredlig lösning kan uppnås med diplomatiska medel, med respekt för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

Som en plattform som är engagerad i att främja positiva kontakter och upplevelser, bekräftar https://se.aticket.eu sitt engagemang för att främja enhet, förståelse och solidaritet mellan nationer. Vi uppmuntrar vårt samhälle och våra intressenter att gå med oss och stödja folket i Ukraina under dessa utmanande tider.

Inför motgångar tror vi på styrkan i internationellt samarbete och kraften i kollektiva åtgärder. Låt oss alla arbeta för en framtid där fred, rättvisa och respekt för nationell suveränitet råder.

Undertecknad,

https://se.aticket.eu-teamet

7.9.2022